Datová centra

Datová centra

KVALITNÍ DATOVÁ CENTRA
KTERÁ NEKONKURUJÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Mnohaleté zkušenost je budováním provozem datového centra TTC DC1 (Tiskařská) byly kvalitním základem pro navrh výstavbu TTC DC2 (Sazečská). Naši specialisté, kteří se na realizaci TTC DC2 podíleli, JSOU bezesporu jedni z nejzkušenějších odborníků v oblasti návrhu, výstavby provozu datových centra . Naše Kvalitní služby JSOU klíčovým faktorem našeho úspěchu.

V současné době vlastníme a provozujeme dvě datová centra na území hlavního města Prahy. První datové centrum označované jako TTC DC1 v lokalitě Tiskařská je provozováno a rozšiřováno od roku 2001. Druhé datové centrum známé pod zkratkou TTC DC2 v lokalitě Sazečská je v provozu od 1. listopadu 2015. Datové centrum TTC DC2 je největším a nejmodernějším datovým centrem ve střední a východní Evropě. TTC DC2 posouvá standardy komerčních datových center svým vybavením, důkladným zabezpečením a unikátním přístupem k poskytovaným službám. V roce 2016 jsme získali certifikaci TIER III a splnili tak náročné podmínky pro nejvyspělejší světová datová centra.

Jako první a dosud jediný na evropském trhu nabízí TTC TELEPORT provozní prostředí (teplota, vlhkost) podle standardu ASHRAE TC 9.9 – 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, což dává našim zákazníkům dostatečnou flexibilitu v optimalizaci provozních nákladů. Celý koncept našich služeb je zároveň navržen tak, aby vycházel vstříc všem skupinám zákazníků.

V prostorách TTC TELEPORT vzniká přibližně 60 % českého internetového provozu. V datových centrech TTC je monitorován a on-line vyhodnocován více než jeden milion provozních a bezpečnostních signálů za sekundu. Tyto provozní údaje poskytují celkový obraz o stavu technologického vybavení datového centra. Sofistikovaný monitorovací systém je stále vyvíjen tak, aby byl schopen reagovat na požadavky zákazníků, na nové zkušenosti a novinky v provozu datových center.

Vybudovali jsme mezi datovými centry TTC DC1 a TTC DC2 zálohovanou (redundantní) optickou infrastrukturu, která slouží nejen zákazníkům datového centra TTC, ale je i součástí páteřních optických vedení významných telekomunikačních operátorů působících na lokálním, evropském i světovém trhu.

Zakládáme si na naprosté neutralitě a transparentnosti. Filozofie neutrality zahrnuje také oblast přístupu telekomunikačních operátorů do všech datových center TTC TELEPORT. Každému subjektu, který požádá o zavedení jakéhokoli datového vedení do datového centra TTC TELEPORT, vyhovíme.

Pro kvalitní a bezvýpadkový provoz napájení je každé naše datové centrum napájeno dvěma zcela nezávislými energetickými přípojkami 2 x 10MW (22kV). Přípojky jsou přivedeny ze dvou nezávislých 110kV rozvoden (měníren) Malešice a Měcholupy. Jako jediná datová centra v České republice mají TTC DC1 i TTC DC2 samostatné VN rozpínací stanici a vyhrazené 10MW kabelové vedení. Na všech elektrických přípojkách 22kV není a nebude připojen žádný jiný odběratel. S tímto nadstandardním modelem připojení elektrické energie je možné se setkat v evropských datových centrech jen výjimečně.

Datová centra

DATOVÉ CENTRUM TTC DC1

Produktovy list

LOKALITA

Areál TTC DC1 se nachází na ploše o velikosti cca 2 500 m2. Jedná se o dvoupodlažní železobetonovou budovu. Plocha zákaznických prostor tvoří 1 600 m2 a nachází se v osmi datových sálech. V budově jsou zároveň situovány kanceláře a sklady.

VN NAPÁJENÍ

TTC DC1 je napájeno dvěma nezávislými energetickými přípojkami 2x 10MW v napěťové úrovni 22kV. Záloha je zajištěna celkem čtyřmi dieselagregáty o výkonu 5.4 MVA v konfiguraci N+1.

NN NAPÁJENÍ

TTC DC1 disponuje celkem čtyřmi samostatnými energetickými rozvodnami 22kV/400V. Každá z rozvoden má prvky podle doporučení Uptime Institute (konfigurace N+1).

CHLAZENÍ

Je navrženo podle standardu Uptime Institute. To znamená, že na straně zdroje chladu v zapojení minimálně N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení minimálně N+1.

BEZPEČNOST

Bezpečnost je zajišťována systémy EPS (Elektronický Požární Systém), SHZ (Stabilní Hasicí Zařízení), CCTV (Kamerový systém) a EKV (Přístupový systém).

Datová centra

DATOVÉ CENTRUM TTC DC2

Produktovy list

LOKALITA

Areál TTC DC2 o rozloze cca 8 000 m2 se skládá z dvoupodlažní železobetonové budovy datového centra s přidružené čtyřpodlažní administrativní části. Plocha zákaznických prostor dosahuje 4 000 m2. Jedná se o celkem 34 zákaznických sálů s možností přizpůsobení na míru – modifikovat lze veškeré provozní i technické části.

VN NAPÁJENÍ

Napájení je zajištěno dvěma nezávislými energetickými přípojkami 2x 10MW na napěťové úrovni 22kV, které mají vlastní rozpínací stanici. Zálohu tvoří celkem devět dieselagregátů o výkonu 14 MVA v konfiguraci N+1 včetně centrálního palivového hospodářství o objemu 60 000 l motorové nafty.

NN NAPÁJENÍ

TTC DC2 disponuje devíti samostatnými energetickými rozvodnami. Každá z rozvoden má prvky podle doporučení Uptime Institute (konfigurace minimálně N+1). Zákaznické stojany (racky) mohou být napájeny buď ve standardu TIER III nebo ve standardu TIER IV.

Všechny podpůrné provozní systémy jsou zálohovány separátními non-IT UPS zdroji (např. chlazení, security, MaR, atd.).

CHLAZENÍ

Chlazení je řešeno podle standardu TIER III. To znamená, že na straně zdroje chladu je v zapojení N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení min. N+1. Centrálními zdroji chladu jsou 8 + 1 výrobník chladu pro médium voda/glykol v zapojení suchý chladič a chiller. Rozvody chladícího média jsou realizovány zdvojeným potrubím. Všechny komponenty chladicího systému jsou redundantní a napájené ze dvou nezávislých elektrických zdrojů.

VÝMĚNÍKY TEPLA

Administrativní část datového centra využívá odpadního tepla ze zákaznických a technologických sálů. Žádná energie tedy nepřijde nazmar.

BEZPEČNOST

Zákaznické sály (stěny v kategorii RC3 podle NBÚ – Národní bezpečnostní úřad) nejsou součástí vnější stěny objektu, v sálech jsou umístěny pouze racky a chladící jednotky. Ostatní technologie, jako například SHZ (Stabilní Hasicí Zařízení), EPS (Elektronický Protipožární Systém), Přístupový systém, CCTV (Kamerový systém), EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém), Monitoring, MaR (Měření a Regulace), aj., jsou z důvodu bezpečnosti umístěny mimo dosah zákazníků a návštěvníků datového centra. Bezpečnost zařízení zákazníků je u nás na prvním místě.

PROČ HOSTOVAT
U TTC TELEPORT

Jsme zcela neutrálním poskytovatelem housingu se 16 letou provozní zkušeností.

BLOG

CO JE U NÁS NOVÉHO

KONTAKT TTC DC1

TTC TELEPORT, s.r.o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 (mapa)


Obchod: +420 234 054 406
Helpdesk: +420 234 054 401
KONTAKT TTC DC1: +420 234 054 166
Helpdesk: helpdesk(at)ttc-teleport.cz
Obchod: info(at)ttc-teleport.cz

TTC DC1

KONTAKT TTC DC2

TTC TELEPORT, s.r.o.
Sazečská 595/10, 108 00 Praha 10 (mapa)


Obchod: +420 234 054 406
Helpdesk: +420 234 054 402
KONTAKT TTC DC2: +420 234 054 403
Helpdesk: helpdesk(at)ttc-teleport.cz
Obchod: info(at)ttc-teleport.cz

TTC DC2

ADRESA SPOLEČNOSTI

TTC TELEPORT, s.r.o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10

IČ: 242 71 705
DIČ: CZ24271705
Bankovní spojení: 39800101/0100

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jednatelé: Radek Majer
Ing. Martin Sobota
Výkonný ředitel: Radek Majer
Obchodní ředitel: Ing. Jaroslav Beneš
Provozní ředitel: Jiří Vaja

Bureau Veritas Bureau Veritas TIER III